Обучение работе на рентгенаппарате Poskom PXP-60HF.